Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Karta studiów – nabór na rok 2017/2018

dla obywateli polskich oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, ale ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Nazwa studiów
enologia
Poziom studiów
podyplomowe
Forma studiów
niestacjonarne
Wydział
Wydział Farmaceutyczny
Języki wykładowe
polski
Rejestracja od 03.01.2018 od godz. 12:00 do 23.01.2018, do godz. 12:00
Potwierdzanie rejestracji
Ustalenie ostatecznej listy kan­dydatów uwzględnianych w po­stępowaniu kwali­fikacyjnym w oparciu o dokumenty wy­magane przy rejestracji.

24.01.2018,  godz. 12:00
Ogłoszenie listy rankingowej25.01.2018
Wpisy na studia
Kandydaci przyjęci powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.

od 29.01.2018 do 30.01.2018

W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach jednodniowych następujących po sobie dniach roboczych.

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku.

Wynik kwalifikacji

Lista rankingowa utworzona zostanie na podstawie kolejności rejestracji wy­zna­cza­nych datą i godziną wybrania przez kandydata opcji „Zarejestruj się”, zgodnie z harmonogramem rejestracji na studia.

Limit miejsc
25
Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów
20
Podane wyżej informacje o limitach przyjęć dotyczą wszystkich kandydatów, zarówno tych ubiegających się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich jak i tych, którzy ubiegają się o przyjęcie na innych zasadach.
Liczba semestrów
2

Opis programu studiów

Studia podyplomowe z zakresu Enologii są studiami o charakterze doskonalącym. Studia przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych tematyką winorośli i wina.

Program studiów:

 • Podstawy uprawy winorośli – wykład 4 h, seminarium 16 h, ćwiczenia 8h
 • Chemia wina – wykład 12 h, seminarium 4 h, ćwiczenia 30 h
 • Technologia produkcji wina – wykład 14 h, seminarium 20 h, ćwiczenia 10 h
 • Kulturowe aspekty wina – wykład 8 h, seminarium 9 h
 • Zdrowotne aspekty wina – wykład 6 h, seminarium 8 h
 • Analiza sensoryczna wraz z elementami degustacji wina – wykłady 5 h, ćwiczenia 25 h
 • Typologia wina, regiony winiarskie. Regulacje prawne w produkcji i dystrybucji wina – wykłady 6 h, seminarium 8 h

Profil absolwenta

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Enologia posiadają szeroką wiedzę problematyki winiarskiej, praktyczne umiejętności w zakresie uprawy winorośli, winifikacji oraz aspektów zdrowotnych i kulturowych. Absolwent posiada znajomość budowy i rozwoju krzewu winorośli, systematyki winorośli, szczepów i krzyżówki, choroby winorośli, wpływu na właściwości organoleptyczne win, stosowanych środków ochrony roślin. Zna teoretyczne podstawy technologii produkcji wina – winifikacji, sekwencji procesu produkcyjnego w wytwarzaniu poszczególnych rodzajów win, techniki procesu produkcyjnego i rozwiązań technologicznych. Potrafi objaśnić: składniki makro i mikro, etanol, kwasy, rodzaje, przemiany, cukier resztkowy, polifenole, wyjaśnić procesy fermentacji alkoholowej, jabłkowo-mlekowej, rodzaje drożdży, a także czynniki wpływające na jakość wina. Absolwent posiada znajomość podstaw teoretycznych analizy sensorycznej wina oraz praktycznych zagadnień degustacji. Są mu znane zdrowotne aspekty wina: biologiczne działanie składników wina, potencjał antyoksydacyjny, francuski paradoks, toksyczne działanie alkoholu etylowego. Ma również świadomość kulturowych aspektów wina – europejskiej tradycji związanej z winem i jego symboliczną rolą w kulturze i mitologii. Zna prawne aspekty uprawy winorośli i produkcji wina w Polsce, oraz aspekty ekonomiczne winiarstwa.

Dokumenty wymagane przy rejestracji

Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia, wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, lub studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku, gdy kandydat nie posiada jeszcze żadnego z wymienionych dokumentów - kserokopia wydanego przez uczelnię zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej, na dyplomie oraz oświadczenie o doręczeniu oryginału lub odpisu dyplomu w podanym terminie - pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia.

Dokumenty wymagane przy wpisie

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
 • jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, lub studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku, gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze żadnego z wymienionych dokumentów – wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej, na dyplomie, wypis z przebiegu ukończonych studiów oraz oświadczenie o doręczeniu oryginału lub odpisu dyplomu w podanym terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
 • Kandydaci nieposiadający polskiego obywatelstwa zobowiązani są złożyć dodatkowe dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.). W razie wątpliwości prosimy o kontakt z jednostką prowadzącą nabór na studia (dane kontaktowe w zakładce „Adresy i telefony”).

Opłata rekrutacyjna

Jest opłata rekrutacyjna
nie

Opłata za studia

Studia płatne
tak
Opłata za studia
6700 PLN / studia

Jednostka prowadząca nabór na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która udziela szczegółowych informacji oraz zajmuje się sprawami administracyjnymi związanymi z procesem naboru na te studia.
Rozwiń »

Jednostka prowadząca wpisy na studia

Poniżej znajdują się dane kontaktowe jednostki, która prowadzi wpisy na studia dla kandydatów przyjętych na te studia.
Zwiń »
Adres
Wydział Farmaceutyczny
ul. Medyczna 9, pok. 01-141
30-688 Kraków
Telefon stacjonarny
+48 12 620 58 20
Fax
+48 12 620 55 19
Adres e-mail
m.kozlowska@uj.edu.pl
Strona WWW
www.skp.cm-uj.krakow.pl
Godziny otwarcia sekretariatów prowadzących wpisy na studia
29 stycznia: 09:00–14:00
30 stycznia: 09:00–14:00

Uwaga!

Kandydat ma obowiązek dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie opublikowanym w jego indywidualnym koncie ERK. Szczegółowe informacje o miejscu, wyznaczonym dniu i możliwych godzinach dokonania wpisu dostępne są po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza "dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nieprzyjęciem na studia.