Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Wyszukiwarka studiów

Wyszukiwarka to do­sko­na­ły sposób na zna­lezienie potrzeb­nych informacji o inte­resu­jących Cię stu­diach. Dzięki niej znaj­dziesz studia które będą Ci najbardziej odpowiadały.

Krok 1. Na stronie systemu ERK w menu po lewej stronie w części „katalog studiów 2018/2019” wybierz „studia w języku polskim” lub „studia w językach obcych”.

Krok 2. Wybierz właściwe dla Ciebie zasady ubiegania się o przyjęcie na studia. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na stronie internetowej www.rekrutacja.uj.edu.pl oraz na stronie głównej systemu ERK UJ w sekcji „Zasady ubiegania się na studia”.

Krok 3. Po otwarciu wyszukiwarki, w polu „Wyszukaj” wpisz nazwę interesujących Cię studiów (np. administracja), a następnie wybierz „Wyszukaj”.

Wyszukiwarka

Jeżeli nie wprowadzisz żadnej nazwy studiów, wynikiem wyszukiwania będzie lista76 w wybranym wcześniej języku oraz według określonych zasad ubiegania się (np. studia w języku polskim, dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich).

Krok 4. Korzystając z menu znajdującego się pod polem "Wyszukaj" możesz ograniczyć wynik wyszukiwania do określonego: poziomu studiów, formy studiów oraz wydziału, na którym prowadzone są studia.

Wyszukiwarka

Krok 5. Zaznaczając w menu wybrany „Poziom studiów” uzyskasz dostęp do dodatkowej opcji wyszukiwania według kryteriów kwalifikacji obowiązujących dla danych studiów oraz uwzględniania osiągnięć w olimpiadach i konkursach, międzynarodowych i ogólnopolskich.

Wyszukiwarka

Krok 6. Jeżeli nie chcesz korzystać z wyszukiwarki, pełną listę studiów, dla których rejestracja jest możliwa w danym roku akademickim znajdziesz w kolejnych zakładkach odpowiednio dla poziomu studiów: studia I stopnia, jednolite magisterskie; studia II stopnia; studia III stopnia.

Wyszukiwarka

Krok 7. Po wybraniu studiów, którymi jesteś zainteresowany, uzyskasz dostęp do karty studiów, w której znajdziesz wszystkie niezbędne informacje dotyczące naboru na te studia. Widnieją tam informacje o zasadach kwalifikacji, obowiązujących terminach, limitach przyjęć, wymaganych dokumentach, opłatach oraz dane jednostek prowadzących studia.