Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Wyszukiwarka studiów

Wyszukiwarka to do­sko­na­ły sposób na zna­lezienie potrzeb­nych informacji o inte­resu­jących Cię stu­diach. Dzięki niej znaj­dziesz studia, które będą Ci najbardziej odpowiadały.

Krok 1. Na stronie systemu ERK w menu po lewej stronie w części „katalog studiów 2019/2020” wybierz „studia w języku polskim” lub „studia w językach obcych”.

Krok 2. Wybierz właściwe dla Ciebie zasady ubiegania się o przyjęcie na studia. Jeśli masz polskie obywatelstwo (nawet, jeśli masz obywatelstwo podwójne), obowiązują Cię zasady dla obywateli polskich. Jeśli nie, wybierz zasady dla cudzoziemców. Zasady dla cudzoziemców obowiązują również osoby posiadające Kartę Polaka.

Krok 3. Po otwarciu wyszukiwarki, w polu „Wyszukaj” wpisz nazwę interesujących Cię studiów (np. administracja), a następnie wybierz „Wyszukaj”.

Wyszukiwarka

Jeżeli nie wprowadzisz żadnej nazwy studiów, wynikiem wyszukiwania będzie lista w wybranym wcześniej języku oraz według określonych zasad ubiegania się (np. studia w języku polskim, dla obywateli polskich).

Krok 4. Korzystając z menu znajdującego się pod polem „Wyszukaj” możesz ograniczyć wynik wyszukiwania do określonego: poziomu studiów, formy studiów oraz wydziału, na którym prowadzone są studia.

Wyszukiwarka

Krok 5. Zaznaczając w menu wybrany „Poziom studiów” uzyskasz dostęp do dodatkowej opcji wyszukiwania według kryteriów kwalifikacji obowiązujących dla danych studiów oraz uwzględniania osiągnięć w olimpiadach i konkursach, międzynarodowych i ogólnopolskich.

Wyszukiwarka

Krok 6. Jeżeli nie chcesz korzystać z wyszukiwarki, pełną listę studiów, dla których rejestracja jest możliwa w danym roku akademickim znajdziesz w kolejnych zakładkach odpowiednio dla poziomu studiów: studia I stopnia, jednolite magisterskie; studia II stopnia.

Wyszukiwarka

Krok 7. Po wybraniu studiów, którymi jesteś zainteresowany, uzyskasz dostęp do karty studiów, w której znajdziesz wszystkie niezbędne informacje dotyczące naboru na te studia. Widnieją tam informacje o zasadach kwalifikacji, obowiązujących terminach, limitach przyjęć, wymaganych dokumentach, opłatach oraz dane jednostek prowadzących studia.