Korzystanie z witryny Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookiesZaakceptuj i zamknij X

Uniwersytet Jagielloński

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów

Konto w systemie ERK

Kandydat na studia w czasie rekrutacji w danym roku akademickim może założyć w systemie ERK tylko jedno indywidualne konto, za pośrednictwem którego przekazuje informacje wymagane w postępowaniach kwalifikacyjnych na studia na poszczególnych poziomach oraz dokonuje rejestracji na wybrane przez siebie studia.
Po zakończeniu rekrutacji w danym roku akademickim konta są usuwane.

Jak założyć indywidualne konto w systemie ERK?

Krok 1. Wybierz w prawym górnym rogu odnośnik „Załóż konto”.

Załóż konto

Krok 2. Zapoznaj się uważnie z treściami w sekcjach „Oświadczenia i zobowiązania kandydata” oraz „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych i zgoda na przetwarzanie danych osobowych”, zaakceptuj je, a następnie wybierz „Przejdź dalej”.

Krok 3. Wypełnij dokładnie wszystkie pola wymaganych formularzy, zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w pomocnikach przy każdym polu. Pamiętaj, że podawane przez Ciebie dane powinny być zgodne z prawdą. W dowolnym etapie postępowania możesz zostać poproszony o ich potwierdzenie. Jeżeli uważnie wypełniłeś wszystkie pola wymaganych formularzy, wybierz „Przejdź dalej”.

Krok 4. Sprawdź poprawność i kompletność wszystkich wyświetlanych danych. Jeżeli upewniłeś się, że przedstawione dane są poprawne i kompletne, wybierz opcję „Załóż konto”. Jeżeli chcesz poprawić lub uzupełnić dane, wybierz opcję „Popraw dane” i dokonaj korekty danych.

Zapisz dane

Krok 5. Po założeniu konta zostanie wysłana wiadomość wraz z odnośnikiem na adres skrzynki poczty elektronicznej, który podałeś zakładając konto ERK. Wybierz przesłany odnośnik i zaloguj się do swojego indywidualnego konta ERK w celu aktywowania konta ERK.

Krok 6. Na stronie głównej konta rozwiń zakładkę odpowiednio dla studiów: jednolitych magisterskich oraz pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia. Uzupełnij i zatwierdź dane.

Formularze

Krok 7. Po zatwierdzeniu wszystkich powyższych danych możesz rozpocząć rejestrację, zgodnie z harmonogramem naboru na dane studia. Informacje na temat tego, jak przebiega rejestracja na studia znajdziesz w sekcji "Rejestracja krok po kroku".